Ombyggnation/renovering av Hedvigslundshallen

På grund av ombyggnation/renovering är Hedvigslundshallen stängd under perioden 1/7–30/9-2024. Inga bokningar kan göras under denna period. För dig som redan köpt klippkort av olika slag med begränsad giltighetstid förlängs denna med motsvarande tidsperiod.

För frågor maila hedvigslundshallen@gmail.com eller ring 0760-374097.

Gävle 2024-06-17